Home | The Call | About VAORRC | Lawsuit | Petition | Newsletters | News | Educational Materials | Links | Contact

Tuổi Trẻ Online
Saturday, September 17, 2005


Ông Olaf Papke

Eurofins / Ergo is currently the largest dioxin testing firm has tested dioxin in human blood and fat tissues.

It found from about 500 samples that the level of dioxin in human to be 20-50 critically higher than normal in "hot spots" (Bien Hoa, A Luoi, ... where the US bases stored agent orange barrels).


Thứ Bảy, 17/09/2005, 07:48 (GMT+7)

Phòng thí nghiệm Đức sang tìm cứ liệu về nồng độ dioxin

Tuổi Trẻ — Phòng thí nghiệm Eurofins - Ergo, trụ sở tại Hamburg (Đức), đã sang VN chuẩn bị những cứ liệu khoa học cần thiết cho vụ kiện của nạn nhân chất độc da cam VN tại Mỹ sắp tới. Ông Olaf Papke, giám đốc quản lý Eurofins - Ergo, đã có cuộc trao đổi với báo chí chiều 16-9.

* Công việc lấy mẫu sẽ được tiến hành như thế nào, thưa ông?
— Tại đây chúng tôi không thảo luận chi tiết về các mẫu tôi sẽ nhận được số lượng bao nhiêu, khi nào gửi sang, nhưng qui trình thông thường của chúng tôi là từ 6 - 8 tuần để có được kết quả phân tích.

Mẫu sẽ được gửi tới phòng thí nghiệm ở Hamburg để phân tích, sau đó kết quả sẽ được công bố rộng rãi khắp thế giới và những nơi quan tâm.

Để xác định được nồng độ dioxin trong cơ thể, chúng tôi thường lấy mẫu máu, khoảng 20 gram, ngoài ra có thể lấy mẫu mỡ hoặc sữa mẹ. Dù lấy từ mẫu khác nhau nhưng kết quả phải chính xác như nhau.

Tuy nhiên, một trong những vấn đề của chúng ta là không có nhiều số liệu về thế hệ thứ nhất bị ảnh hưởng bởi chất độc để làm rõ. Hầu như không có kết quả nghiên cứu nào trên người, thực phẩm, động vật tại những khu vực bị ảnh hưởng ở VN đầu những năm 1970.

* Ông so sánh thế nào giữa kết quả nghiên cứu từ mẫu ở VN và từ những nơi khác trên thế giới?

— Chúng tôi có kinh nghiệm trên 20 năm và đã cung cấp nhiều số liệu cho các vụ kiện. Phòng thí nghiệm của chúng tôi có 60 người chuyên về phân tích hóa học trên các mẫu như đất, máu, sữa, thực phẩm.

Trong vòng 10 - 15 năm qua, chúng tôi đã phân tích khoảng 500 mẫu độc lập từ VN, chủ yếu là lấy từ người. Trong vài năm qua, chúng tôi chỉ tập trung vào những điểm nóng, tức là những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất nơi con người còn sinh sống ở đó.

Nồng độ đo được ở người tại khu vực điểm nóng mà chúng tôi đo được dao động trong khoảng 40 - 400 PPT. Con số này cho thấy con người đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chúng tôi cũng đã so sánh giữa những kết quả phân tích lấy từ cộng đồng dân cư bình thường và điểm nóng. Mức độ nhiễm dioxin cao gấp 20 - 50 lần độ nhiễm thông thường.

* Độ tin cậy của các kết quả thí nghiệm là đến đâu, nó có vai trò như thế nào trong vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam VN tại Mỹ?

— Phòng thí nghiệm của chúng tôi nằm trong hệ thống của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), làm việc dựa trên chuẩn mực thế giới đưa ra và những kết quả được thế giới công nhận. Trên thế giới có 10 - 12 phòng thí nghiệm như vậy.

Khi đưa ra kết quả nghiên cứu trước tòa, cần chắc chắn rằng những kết quả nghiên cứu là chính xác hoàn toàn và được công nhận trên toàn thế giới.

UYÊN LY ghi
Copyright (C) 2004 Tuoi Tre Online

Vietnam Agent Orange Relief & Responsibility Campaign | info@vn-agentorange.org | P.O. Box 303, Prince Street, New York, NY 10012-0006